Certyfikat POT 2017

W imieniu Polskiej Organizacji Turystycznej informujemy, iż ruszyła kolejna edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny.  Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich promocję i wspieranie regionalnych oraz lokalnych inicjatyw, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

TERMINY 1. Etap I - regionalny: Termin rozpoczęcie tego etapu – 7 lipca 2017 r. Termin przyjmowania zgłoszeń od ROT przez POT drogą on-line – do 6 października 2017 r. 2. Etap II – ogólnopolski: Okres trwania tego etapu – od 6 października do 27 października 2017 r. 3. Gala wręczenia Certyfikatów – 24 listopada 2017 r., w Warszawie.

Polska posiada wiele walorów turystycznych i ogromny potencjał atrakcyjności turystycznej i jednocześnie niewiele profesjonalnie przygotowanych produktów turystycznych. Dlatego wspieranie tworzenia produktu, a także jego promocja na rynku krajowym i zagranicznym stanowi priorytet w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej. Nagrodą główną w Konkursie, ufundowaną przez POT dla produktu turystycznego, który zostanie wyróżniony „Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej", będzie kampania promocyjna w kraju o wartości nie mniejszej niż  100 000 PLN. Złoty Certyfikat będzie mógł uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który otrzymał w latach ubiegłych Certyfikat POT i twórczo rozwinął swoją działalność. Produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT. Ponadto wszystkie produkty turystyczne wyróżnione certyfikatami otrzymają zgodę na posługiwanie się logo Certyfikatu POT w swoich materiałach promocyjnych. W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia zgodne z definicją  produktu turystycznego: a) Produkt turystyczny – Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. Jako przykłady można wymienić: Festiwal Przystanek Woodstock, Dymarki Świętokrzyskie, Jarmark Dominikański, festiwale filmowe, muzyczne (wydarzenie o dużej skali, dużej liczbie osób biorących w nim udział) b) Produkt turystyczny – Pakiet usług turystycznych - Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki. Jako przykłady można wymienić: Małopolska Wieś dla Dzieci, Podziemna eskapada czyli wycieczka z przygodami. c) Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy Jako przykłady można wymienić: Centrum Słowian i Wikingów, Manufaktura w Łodzi d) Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą. Jako przykłady można wymienić: Szlak Orlich Gniazd, Szlak Piastowski, Szlak Architektury Drewnianej e) Produkt turystyczny – Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi. Jako przykłady można wymienić: Beskidzka 5, Park Rowerowy Wierchomla Zapraszamy organizatorów produktów turystycznych z województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji i procedura zgłoszeniowa na stronach: www.polskapodajdalej.pl oraz www.konkurs.pot.gov.pl Regulamin konkursu

Aplikacja konkursowa

 

Czytaj więcej http://swietokrzyskie.travel/pl/aktualnosci/turystyczne_wiesci_z_regionu/2234,certyfikat_pot_2017.html