« Powrót

Konferencja prasowa w Teatrze im. Stefana Żeromskiego

Podczas konferencji prasowej poznamy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego. Spotkanie odbędzie się 17 lipca o g. 12:00 w foyer.

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Kielce, dlatego w konferencji wezmą udział Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, dyrektor Michał Kotański oraz kieleccy przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich na czele z prezesem Wojciechem Gwizdakiem oraz sekretarz komisji konkursowej Reginą Kozakiewicz-Opałką.

 

Czytaj więcej http://swietokrzyskie.travel/pl/aktualnosci/turystyczne_wiesci_z_regionu/2238,konferencja_prasowa_w_teatrze_im._stefana_zeromskiego.html